Blogs Bloga ieraksti
01.07.2020 Pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentācija un diskusija

2020.gada 29.jūnijā Latvijas izvērtētāju asociācija rīkoja globāla salīdzinošā pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju. Aicinām iepazīties ar diskusiju un tās materiāliem.  (vairāk…)

16.06.2020 Aicinām uz pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju

Pirmdien, 29.jūnijā plkst. 15:00 Latvijas izvērtētāju asociācija aicina uz globāla salīdzinošā pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju tiešsaistē, asociācijas Facebook lapā. Klausītāji tiks iepazīstināti ar galvenajiem secinājumiem no nesen publicētā globālā salīdzinošā pētījuma par izvērtēšanas kultūras attīstību Eiropā. (vairāk…)

14.06.2020 Latvija globālā salīdzinošā pētījumā par izvērtēšanas institucionalizāciju Eiropā

2020.gada maijā izdevniecība Palgrave Macmillan publicējusi salīdzinošu pētījumu par izvērtēšanas kultūras attīstību Eiropā. ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe‘ ir pirmā daļa no globāla salīdzinoša pētījuma par izvērtēšanas attīstību pasaulē, ko iniciējis Izvērtēšanas centrs CEval no Vācijas. Latvija pirmo reizi ir iekļauta šādā salīdzinošā pētījumā, kas ļauj daudzpusīgi un sistemātiski salīdzināt izvērtēšanas attīstību Latvijā ar citām valstīm.

(vairāk…)

13.05.2019 Interaktīva spēle ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas dalībniekiem

2018.gada 18.decembrī LATES sadarbībā ar FM Izvērtēšanas nodaļu vadīja izvērtēšanas kapacitātes paaugstināšanas semināru ES fondu Konsultatīvās izvērtēšanas darba grupas dalībniekiem. Spēles mērķis bija radīt iespēju izvērtējumu pasūtītājiem kopīgi ar izvērtētājiem pārdomāt problēmas, kas rodas izvērtējumu gaitā un noteikt vairākas atšķirīgas stratēģijas, kas ļautu novērst šādu problēmu rašanos. (vairāk…)

14.12.2018 Izvērtējumu darba uzdevumu izstrāde – diskusijas kopsavilkums

2018.gada 18.septembrī Rīgas Ekonomikas augstskolā notika Latvijas izvērtētāju asociācijas rīkotā diskusija par izvērtējumu darba uzdevumu izstrādi. Latvijas izvērtētāju asociācija rīkoja šo diskusiju, lai kopīgi ar izvērtējumu izpildītājiem un pasūtītājiem pārrunātu izvērtējumu darba uzdevumu izstrādi un starptautisko labo pieredzi izvērtējumu darba uzdevumu noteikšanā. Kvalitatīvs izvērtējuma darba uzdevums ir viens no būtiskiem elementiem, lai nodrošinātu vienotu izpratni starp pasūtītāju un izpildītāju un sasniegtu izvērtējuma mērķi.  (vairāk…)

15.09.2018 Diskusija par izvērtējumu darba uzdevumu izstrādi

Latvijas izvērtētāju asociācija aicina piedalīties diskusijā par izvērtējumu darba uzdevumu izstrādi un starptautisko labo pieredzi izvērtējumu darba uzdevumu noteikšanā. Diskusija notiks š.g.18. septembrī plkst. 15:00-18:00, Rīgas Ekonomikas augstskolas telpās – Strēlnieku iela 4A, Rīgā.

Lūdzam reģistrēties dalībai diskusijā līdz š.g. 16.septembrim: https://goo.gl/iiK3uJ

Uzziņai: Latvijas izvērtētāju asociācija ir nevalstiska organizācija, kas apvieno Latvijā darbojošos izvērtētājus, izvertējumu pasūtītājus un lietotājus.

Vairāk informācijas: http://izvertesana.lv

01.06.2016 Kā atšķirt labu izvērtējumu no slikta? 30.maija diskusijas kopsavilkums

2016.gada 30.maijā ES mājā notika Latvijas izvērtētāju asociācijas rīkotā diskusija par tēmu „Kā atšķirt labu izvērtējumu no slikta?”.

Latvijas izvērtētāju asociācija rīkoja šo diskusiju, lai kopīgi ar izvērtējumu izpildītājiem un pasūtītājiem pārrunātu galvenos faktorus, kas ietekmē izvērtējumu kvalitāti un to veikšanas kapacitāti. Visi diskusijas dalībnieki vismaz reizi mūžā ir saskārušies ar kādu izvērtējumu: pasūtījuši izvērtējumu, veikuši izvērtējumu, vai izmantojuši tā rezultātus. Diemžēl pārāk bieži nācies saskarties ar izvērtējumiem, kuru kvalitāte neapmierina. Tā tas ir gan no pasūtītāja viedokļa, gan no izvērtētāja viedokļa. Diskusijas centrā bija jautājums: kādam būtu jābūt labam izvērtējumam? Kādas pazīmes raksturo labu izvērtējumu?

(vairāk…)

26.04.2016 Kurš ir uzvarētājs?

Dažkārt izvērtēšanas process līdzinās sprinta distancei, kurā sacenšas izvērtējuma pasūtītājs ar izvērtējuma veicēju. Kurš kuru? Vai tiešām uzvarētājs ir tikai viens?

(vairāk…)

04.07.2015 Programmu izvērtēšanas standarti

Izvērtēšanas standarti ir ekspertu kopīgi definēti pamatprincipi, kuru ievērošana ļauj paaugstināt izvērtēšanas kvalitāti.

(vairāk…)

12.06.2015 2015 – Starptautiskais izvērtēšanas gads

Apvienoto Nāciju Organizācija sadarbībā ar izvērtētājiem no visas pasaules 2015.gadu ir pasludinājusi par Starptautisko izvērtēšanas gadu! Šo lēmumu iniciējusi izvērtētāju kopiena visā pasaulē virknē izvērtēšanas konferenču, kas notika 2013. un 2014.gadā.

(vairāk…)