28.03.2021 Tiks sagatavoti izvērtēšanas standarti un ētikas principi

Lai stiprinātu izvērtēšanas kvalitāti Latvijā, biedrība “Latvijas Izvērtētāju asociācija” uzsāk darbu pie vienotu izvērtēšanas standartu un ētikas principu sagatavošanas. Tie tiks sagatavoti šī gada laikā un izskatīti trīs diskusiju ciklā, iesaistot izvērtētājus, izvērtējumu pasūtītājus un īstenotājus, radniecīgo profesiju pārstāvjus un izvērtējumu lietotājus. (vairāk…)

14.03.2021 Latvijas izvērtētāju asociācija uzsāk īstenot projektu asociācijas darbības stiprināšanai

Latvijas izvērtētāju asociācija 2021.gadā īsteno projektu “Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana izvērtēšanas kultūras attīstīšanai Latvijā” (Nr. 2021.LV/NVOF/MIC/011).

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Latvijas Izvērtētāju asociācija” kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un sekmētu datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādi. (vairāk…)

01.07.2020 Pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentācija un diskusija

2020.gada 29.jūnijā Latvijas izvērtētāju asociācija rīkoja globāla salīdzinošā pētījuma ‘The Institutionalisation of Evaluation in Europe’ rezultātu prezentāciju un diskusiju. Aicinām iepazīties ar diskusiju un tās materiāliem.  (vairāk…)